Kävijöiltä loistavat arvostelut turvallisuuskyselyssä

99 % kävijöistä suosittelisi Kokkolan kaupunginteatteriin tuloa ystävilleen myös Korona-aikana

Viime syksynä Kokkolan kaupunginteatteri teki teatterikävijöille kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin kävijöiden kokemuksia teatterissa käymisen turvallisuudesta korona-aikana. Kysely lähetettiin 258:lle sähköpostinsa jättäneelle kävijälle ja vastauksia saatiin 137.

Jopa 99 prosenttia vastaajista uskaltaisi suositella kaupunginteatteriin tuloa ystävilleen. Vastaajista 90 prosenttia tunsi olonsa teatterissa erittäin turvalliseksi ja 9 prosenttia enimmäkseen turvalliseksi. Jopa 97 prosenttia vastaajista piti teatterin turvallisuusohjeita selkeinä ja 88 prosenttia koki saaneensa riittävästi tietoa turvallisuusohjeista jo ennen teatteriin tuloa.

- Kyselyn tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin olemme onnistuneet huomioimaan kävijöiden turvallisuuden ja luomaan turvallisen olon teatterikäynnin aikana. Tulokset olivat mykistävän hyviä! Haluan kiittää kävijöitä myös siitä, että he ovat noudattaneet hyvin annettuja ohjeita ja pitäneet näin huolta myös meidän teatterin henkilökunnasta, teatterinjohtaja Luukkonen summaa.

Kehitysehdotuksissa toivottiin muun muassa lisää tiedotusta siitä, ettei paikkanumerointi ole voimassa, vaan katsojat ohjataan istumapaikoille turvavälit huomioiden.

Avoimissa palautteissa kävijät kiittivät selkeistä ja toimivista turvallisuusjärjestelyistä.

”Mielestäni teatterinne oli erittäin esimerkillinen koronatoimenpiteissään. Ohjaus ovelta katsomoon ja väliajalla kahville toimivat kaikki erittäin sujuvasti ja turvallisesti. Voin lämpimästi suositella teatterikäyntejä teatterissanne myös korona-aikaan.”

”Koronaohjeistus oli erittäin selkeä. Teidän teatterirakennus on upea ja tunnelma siellä arvokas. Rakastan käydä teatterissa tämänkin vuoksi, että puitteet ovat niin hienot. Toki esityksetkin! Tunnen aina oloni hyvin tervetulleeksi Kokkolan kaupunginteatteriin.”

”Korona-ajan tuomat rajoitukset ja erityisjärjestelyt hoituivat Kokkolan kaupunginteatterissa moitteettomasti. Oli turvallinen olo, asiat sujuivat ja teatterikokemus oli melkein kuin ennen koronaa.”

”Mielestäni teatterissa käynti oli turvallista ja olin erittäin onnellinen siitä, että näinä aikoina kulttuuristakin pystyy nauttimaan, kunhan muistamme kaikki perusohjeet hyvästä hygieniasta turvaväleihin ja jokaisen katsojan vastuulliseen toimimiseen. Toivottavasti positiivinen ja onnellinen tunne välittyi näyttelijöillekin. Kiitos!”

Turvallisuuskyselyn tulokset:

Kysely lähetettiin syksyllä 2020 yhteensä 258 katsojalle ja vastauksia saatiin 137. Kysely lähetettiin vain niille teatterikävijöille, jotka ovat käyneet Kokkolan kaupunginteatterissa koronarajoitusten aikana ja joiden sähköpostiosoitteet ovat teatterin asiakasrekisterissä. Kyselyn vastausprosentti oli 53 %.

1. Tunsitko olosi teatterissa turvalliseksi?

90% kyllä, erittäin turvalliseksi

9 % kyllä, enimmäkseen

1 % olin jonkin verran huolestunut

2. Olivatko teatterin turvallisuusohjeistukset mielestäsi selkeitä?

97 % kyllä

1 % en osaa sanoa

1 % ei

1 % muu / tyhjä

3. Saitko riittävästi tietoa turvallisuusohjeista ennen teatteriin tuloa?

88 % kyllä sain

8% en osaa sanoa

4 % en saanut

4. Uskallatko suositella teatteriin tuloa ystävillesi?

99 % kyllä

1 % en osaa sanoa

5. Minkä arvosanan antaisit järjestelyistä asteikolla 1-5?

80 % 5 (paras)

16 % 4

1 % 3

1 % 2

1 % 1