Teatterikerho opettaa tunnetaitoja ja itseilmaisua

Kokkolan kaupunginteatteri järjestää KOHASUn kautta teatterikerhoja neljällä koululla: Marinkaisten, Halkokarin ja Chydeniuksen alakouluilla sekä Kiviniityn yläkoululla. Ruotsinkielisen Chydeniuksen alakoulun kerhoa ohjaa Petra Rauhala, muissa kerhoissa vetäjänä toimii teatterin yleisötyöntekijä Esko Tynkkynen.

KOHASU (Kokkolan Harrastamisen Suomen toimintamalli) tarjoaa maksutonta matalan kynnyksen harrastustoimintaa Kokkolan koululaisille. Toimintaa on jo Kokkolan 29:stä koulusta 27:llä. Teatterikerhon koulut valittiin selvityksen pohjalta ja juuri näissä neljässä koulussa haluttiin harrastaa teatteria.

- Muutama muukin teatterikerho oli mietinnässä, mutta nyt ensimmäisenä keväänä lähdettiin kokeilemaan teatterikerhotoimintaa niissä kouluissa, missä oli selkeästi eniten kysyntää. Kaikki halukkaat pääsivät näissä kouluissa teatterikerhoon mukaan, Tynkkynen kertoo.

LEIKIN KAUTTA HELPOTUSTA ESIINTYMISJÄNNITYKSEEN

Teatterikerhot pidetään heti koulupäivän päätteeksi niin suomen- kuin ruotsinkielisillä kouluilla. Alakouluilla kerhon kesto on tunti ja yläkoululla 1,5 tuntia.

Mitä teatterikerhon ohjelmaan kuuluu?

- Tutustumme teatterin tekemiseen ja katsomiseen leikkien sekä erilaisten harjoitteiden kautta. Mitä näit? Miksi roolihahmo toimi kohtauksessa juuri noin? Mitä sinun mielestäsi kohtauksessa tapahtui? Vaikuttiko jokin roolihahmo mielestäsi vihaiselta/iloiselta? Samalla käydään läpi myös monenlaisia tunteita. Teatterileikit ja -pelit ovatkin mitä luontevin tapa opetella tunnetaitoja, Tynkkynen kertoo.

Rauhala ja Tynkkynen kertovat, että teatterikerhoissa nuoret saavat ilmaista itseään vapaasti ja voivat vapautua siitä, miten koulupäivän aikana ”pitää” käyttäytyä. Pääpaino on lasten omassa luovuudessa.

Kiviniityn yläkoulussa on harjoiteltu myös improvisaatiotekniikoita sekä käyty läpi erilaisia improvisaatiomenetelmiä ja -perusteita. Alakoululaisten kerhoissa pääpaino on enemmän itseilmaisussa ja teatterikuvan laajentamisessa.

Mitä ohjaajat toivovat kerhojen antavan lapsille?

- Osaa lapsista jännittää esiintyminen, ihan kuin meitä aikuisiakin. Alakoululaisille opetetaan maanläheistä ilmaisun laajentamista, jotta lavalla oleminen jännittäisi vähemmän. Toivon, että kevään jälkeen esiintyminen ei enää niin jännittäisi, Tynkkynen pohtii.

Rauhala komppaa ja jatkaa:

- Toivon myös, että lapset saisivat kokea teatterin ilon ja heidän kiinnostus teatteria kohtaan pysyisi yllä vielä jatkossakin.

VASTAPAINOA YKSINÄISELLE RUUTUAJALLE

Teatterikerhot ovat kerho-ohjaajien mielestä hyvää vastapainoa lasten ruutupainotteiselle vapaa-ajalle.

- Nykyään istutaan paljon yksin ruutujen äärellä, milloin tietokoneen, kännykän tai television edessä. Vastapainona teatterikerhossa harjoitellaan yhdessä olemista, vuorovaikutusta kasvokkain, yhteistyötaitoja ja sosiaalisia taitoja. Tällainen yhdessä tekeminen on entistä tärkeämpää juuri tässä maailmanajassa, Tynkkynen toteaa.

Esimerkiksi teatterikerhossa voidaan harjoitella ihmispyramidin tekemistä, jolloin jokaista tarvitaan tehtävän onnistumiseen.

- Kaikki ei ole kiinni vain yhdestä ihmisestä, vaan meistä yhdessä, Rauhala summaa.

Harrastamisen Suomi -malli on tällä hetkellä pilottivaiheessa. Uskovatko Tynkkynen ja Rauhala, että teatterin kerhotoiminta saa jatkoa myös tulevina vuosina?

- Hankekoordinaattori on väläytellyt myös jatkomahdollisuutta, mutta varmuutta ei vielä ole, vaikka tarvetta kyllä olisi. Jo muutaman kerhon jälkeen voi sanoa, että lapsilla on ollut mahdottoman kivaa. Jos asiaa kysyttäisiin lapsilta, aivan varmasti he jatkaisivat kerhossa myös syksyllä, Rauhala toteaa.

- Yleisötyön näkökulmasta on myös hienoa, että tänä keväänä on ollut mahdollista tarjota teatteriharrastamista sekä suomen että ruotsin kielellä, Tynkkynen jatkaa.

KESÄLLÄ TULOSSA NUORTEN TEATTERILEIRI

Nuorten teatteritoimintaa on luvassa myös kesällä. Kokkolan kaupunginteatteri järjestää kesäkuun ensimmäisellä lomaviikolla teatterileirin 3.-6. luokkalaisille nuorille, mikäli koronatilanne sallii.

Suunnitteilla oleva päiväleiri tarjoaa mukavaa lomanaloitusohjelmaa teatterilla maanantaista torstaihin klo 9-15. Ohjelmassa on mm. erilaisia teatteriharjoituksia; harjoitellaan esiintymistä ja esitysten katsomista. Tiedotamme leiristä tarkemmin teatterin nettisivulla huhtikuun aikana.

Taustaa KOHASUsta:

Kokkolan Harrastamisen Suomen malli eli KOHASU on lähtenyt liikkeelle valtakunnallisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeesta Harrastamisen Suomen mallista, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Tavoitteena on, että KOHASUN järjestämää harrastustoimintaa olisi jatkossa tarjolla kaikilla Kokkolan kouluilla 1.-9. luokkalaisille. Mukana on jo reilut parikymmentä eri järjestäjätahoa tarjoamassa koululaisille kiinnostavaa harrastustoimintaa mm. teatterin, musiikin, kuvataiteen, shakin ja ruuanlaiton parissa.

Harrastamisen Suomi mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Lue lisää https://minedu.fi/suomen-malli

Teksti ja kuva: Irja Hemmilä